Výběr průměru ventilačního potrubí místního dolu(3)

(5)

Kde,E– energie spotřebovaná potrubím důlního větrání při větrání, W;h– odpor důlního ventilačního kanálu, N/m2;Q – objem vzduchu procházející důlním ventilátorem, m3/s

1.2.3 Náklady na elektřinu pro ventilaci důlního ventilačního potrubí

Roční poplatek za větrací elektřinu pro důlní větrací kanál je:

(6)

Kde:C2– roční náklady na elektřinu pro ventilaci důlního ventilačního potrubí, CNY;E– energie spotřebovaná ventilátorem důlního větrání při větrání, W;T1– denní doba ventilace, h/d, (vzítT1= 24 h/d);T2– roční doba větrání, d/a, (vzítT2= 330 d/a);e– výkon cena větracího výkonu, CNY/kwh;η1– účinnost přenosu motoru, ventilátoru a dalších zařízení;η2– účinnost pracovního bodu ventilátoru.

Podle vzorce (5) jsou příslušné parametry nahrazeny vzorcem (6) a roční náklady na elektřinu na ventilaci důlního ventilačního kanálu se získají jako:

(7)

1.3 Náklady na instalaci a údržbu důlního ventilačního potrubí

Náklady na instalaci a údržbu důlního ventilačního potrubí zahrnují spotřebu materiálu a mzdu pracovníků při instalaci a údržbě důlního ventilačního potrubí.Za předpokladu, že jeho cena je úměrná pořizovací ceně důlního ventilačního potrubí, roční náklady na instalaci a údržbu důlního ventilačního potrubí jsou:

C3= kC1= k(a + bd) L(8)

Kde,C3– roční náklady na instalaci a údržbu důlního ventilačního potrubí, CNY;k– nákladový faktor na instalaci a údržbu důlního ventilačního kanálu.

1.4 Výpočtový vzorec ekonomického průměru důlního ventilačního potrubí

Celkové náklady na spotřebu důlního ventilačního potrubí zahrnují: součet pořizovacích nákladů důlního ventilačního potrubí, nákladů na elektřinu důlního ventilačního potrubí při větrání a nákladů na instalaci a údržbu důlního ventilačního potrubí.

(9)

Přijetí sekceddůlního ventilačního kanálu jako proměnné, maximalizace tohoto funkčního vyjádření je:

(10)

Nechatf1(d)= 0, tedy

(11)

Rovnice (11) je výpočtovým vzorcem ekonomického průměru důlního ventilačního potrubí pro místní ventilaci.

Pokračování příště…


Čas odeslání: Červenec-07-2022